Workshop 3: ILIAS Best Practice in Public Administration

Thursday, 12 November, 16h00 - 18h00

Dr. Norbert Bromberger

This workshop shows several best practice examples of ILIAS in public administration.

Dr. Norbert Bromberger, CEO of Qualitus GmbH in Cologne, Germany, is leading this workshop.

Best Practice in Customs Officers’ Training

by Zsolt Dézsi, Hungarian Custom Office and Finance Guard School

The European Union celebrated the 40th anniversary of the customs union in 2008. The customs union means for example the free circulation of the goods and services, application of common tariff and customs legislations, which needs common practice in trainings and common trainings and training materials. Within Customs Programmes the EU accurately determines the tasks related to the trainings. For example within the Customs 2013 Programme the EU determines the application of e-learning environment, and the updating of the actual e-learning materials. Some member states have large experience on the application of e-learning environments and b-learning methods, some other member states are on a different level of the development process – like Hungary. In both types of countries very useful experiences were collected, which helped the national development process.

With the utilization of these experiences the application of ILIAS has begun – based on a learning visit in Germany (Münster) – first in further trainings, later on in basic trainings as well. In the last three years we have achieved the application of ILIAS in most of the Customs School’s trainings, using mostly e-learning materials developed by ourselves.

 

Jó gyakorlatok a vám- és pénzügyőrképzésben

Az Európai Unió 2008-ban ünnepelte a vámunió 40 éves évfordulóját. A vámunió magában foglalja például az áruk és szolgáltatások szabad áramlását, a közös vámtarifa és a közös vámjogszabályok alkalmazását, amelyhez szükség van az oktatás, a képzés területén is egységes gyakorlat, közös képzések és tananyagok kialakítására. Az EU a vámprogramokban pontosan meghatározza az oktatással kapcsolatos feladatokat is, például a Vám 2013 programban az elektronikus tanulási környezet biztosítását, illetve a már meglévő elektronikus tananyagok aktualizálását. Néhány uniós tagállam nagyon jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az elektronikus tanulási környezet és a b-learning módszer alkalmazása területén, más tagállamok pedig Magyarországhoz hasonlóan a fejlesztési folyamat különböző periódusaiban állnak. Mindkét csoportba tartozó országokban nagyon hasznos tapasztalatokat szereztem, amelyek elősegítették a hazai fejlesztési folyamatokat.

Ezen tapasztalatok alkalmazásával kezdődött el – egy németországi (Münster) tanulmányutat követően – 2006 végén az ILIAS alkalmazása először a továbbképzésekhez, majd az alapképzésekhez kapcsolódóan is. Az elmúlt három évben sikerült elérni, hogy képzéseink jelentős része az ILIAS támogatásával valósul meg, többnyire saját fejlesztésű tananyagokkal.

 

Last Change: 2019-08-20 08:45:12, Design by Barbara Sauermost, Photo by Pascal Schmitt