Where Do We Go? - ILIAS for Vocational Training in Hungarian Public Administration

Zoltán Nagy

Presentation by Zoltán Nagy, Government Centre for Public Administration and Human Resources Services Office for Governmental eLearning

Friday, 13 November, 09h00 - 09h45

» Download Slides

Summary: Where do we go? This is the story of what I have learned preparing 50+ electronic teaching materials in the last five years. This number is too small to draw statistically validated conclusions but it sufficient to acquire a hunch which directions not to pursue. 

It is meaningless to create linear e-books using sequential tables of content. It is also meaningless to misuse, overuse and abuse the multimedia features provided by the latest available technology. In my presentation I will show how knowledge maps and purpose-built animations can be helpful if they contain neither more nor less information than required for the teaching material. Finally I will talk about the greatest pitfall of e-learning material development, namely the problems e-teachers face in determining the right ratio of text-diagram-animation.

 

Absztrakt: Merre megyünk? Az utóbbi 5 évben elkészített félszáz tananyag alapján mondom el tapasztalataimat. Ez arra kevés, hogy statisztikával igazolt következtetéseket vonjak le, de arra elég, hogy érezzem, merre ne menjek.

Értelmetlen szekvenciális tartalomjegyzéken alapuló e-bookot csinálni. Továbbá értelmetlen visszaélni a multimédia adta lehetőségekkel. Előadásomban megmutatom, miként segíthet a tudástérkép és a tananyaghoz gyártott mozgókép, amik se több se kevesebb információt nem adnak, mint ami a tananyaghoz kell. Végül beszélek a tananyagkészítés legnagyobb csapdájáról, nevezetesen a tanárok nehézségeiről a szöveg-ábra-(mozgó)kép arányok meghatározása miatt.

Last Change: 2019-08-20 08:45:12, Design by Barbara Sauermost, Photo by Pascal Schmitt