Workshop 4: ILIAS in Hungary

Notice: This workshop is offered in Hungarian, its main goal is to further develop the Hungarian ILIAS users’ community. Workshop leader is Attila Budai, DGAU.


Az ILIAS Magyarországon

Ezen a magyar nyelvű workshopon szó lesz a magyarországi ILIAS-közösség együttműködésének továbbfejlesztéséről és a minőség e-learningben játszott szerepéről. A workshop fő célja a magyar ILIAS-közösség szervezett továbbépítéséhez a javaslatok egyeztetése, a megfelelő együttműködési formák feltárása.


ILIAS in Hungary

This workshop in Hungarian covers the advanced development of the Hungarian ILIAS community  and quality in e-learning. The main goal of the workshop is the harmonization of  suggestions to systematically build on the Hungarian ILIAS community, and to examine the ways of appropriate cooperation.

Az ILIAS közösség Magyarországon, az együttműködés fejlesztése

Antónia Berecz

by Antónia Berecz, DGAU


Az elmúlt években eredményes együttműködés jött létre Magyarországon az ILIAS-t alkalmazó szervezetek között. Mindezeket a formákat tovább lehetne fejleszteni egy kölcsönös előnyökön alapuló, jól szervezett közösségi hálózattá, amely például kiterjedhetne a közös erővel létrehozott és aktualizált magyar nyelvű szakmai tematikus adatbázis működtetésére, dokumentációk és tananyagok cseréjére.

 

ILIAS Community in Hungary; Improvement of Collaboration

Effective cooperation had been realized among the institutions using ILIAS in Hungary in the past few years. All these procedures may be developed to a well organized community network based on mutual advantages. It may cover the operation of a professional thematic Hungarian language database brought together and updated with common efforts, and the exchange of learning modules and documentations.

» Download Slides

 

Minőségmenedzsment az ILIAS-ban

László Komáromi

by László Komáromi DGAU and Balázs Wágner, Automation Institute Hungarian Academy of Sciences


A minőség a webalapú oktatási szolgáltatások terén stratégiai kérdéssé vált napjainkra. Az „iQTool – Innovatív e-learning eszköz a minőségi tananyagokért a szakképzésben” Leonardo da Vinci EU projekt célja egy nyílt forráskódú szoftver kifejlesztése, amit az LMS-be lehet integrálni, és alkalmas az e-learning kurzusok és tananyagok értékelésére. A projektmegvalósítás magába foglalja a szoftver tesztelését és a tananyag kísérleti oktatását is. A projekt eredményei felkerülnek a projekt honlapjára (www.iqtool.eu), így minden európai oktatási intézmény, fejlesztő és felhasználó számára szabadon elérhetőek lesznek.

 

Quality Management for ILIAS

Quality is becoming a strategic issue for web-based learning providers and users. The aim of the “ iQTool - Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET” Leonardo da Vinci EU project is to develop an open source software tool integrated in LMS(s), which is suitable to assess the teaching quality management of eLearning training programs and training materials. The project implementation integrates testing of software and pilot training of the training material as well. As the completed project outcomes will be available on the home page of the project (www.iqtool.eu), their availability will be open to any European educational institution, developer or user. 

» Download Slides

Költséghatékony képzés e-learninggel; tananyag és támogatás új ILIAS-felhasználók számára

Attila Budai

by Attila Budai, DGAU

 

Az ILIAS bevezetése során jelentős költségmegtakarítást jelenthet a meglévő magyarországi tapasztalatok, eredmények átvétele, illetve adaptálása. Ezt teszi lehetővé az új ILIAS-felhasználók számára kialakított „inkubátorprogram”, amely az ILIAS bevezetését tervező szervezeteket ingyenes dokumentációval, képzési anyagokkal, kipróbálási tárhellyel és szaktanácsadással segíti.


Cost Effective Training with E-Learning: Support and Curriculum for Novice ILIAS Users

The utilization and adaptation of current Hungarian results and best practices means considerable savings during new ILIAS installations. This goal is realized by the Incubator Program developed for new ILIAS users, which supports these institutions with free documentation, training programs, test storage interface and expert consultation.

» Download Slides

Last Change: 2019-08-20 08:45:12, Design by Barbara Sauermost, Photo by Pascal Schmitt